Пользовательское соглашение


Нижчевикладене є умовами угоди між скворушка.com.ua (надалі «інтернет-магазин») і покупцем («Покупець») про придбання товарів або послуг, через Інтернет Сайт Компанії (http://скворушка.com.ua) Якщо Ви не погоджуєтеся зцими умовами, ви не зможете придбати наші товари і послуги, тому перегляньте будь ласка ці умови до здійснення закурпівель:
1.Введення:
1.1. Дійсні умови регулюють взаємини з відвідувачами, що користуватимуться інтернет-магазином скворушка.com.ua, тому, будь ласка, уважно ознайомтеся з ними до здійснення закупівель;
1.2.Якщо відвідувач не згоден з цими умовами та з усим, що стосується товарів, послуг та інформації, що надаються через інтернет-магазин, він не зможе придбати товар, запропонований в інтернет-магазині;
1.3.Власник інтернет-магазину скворушка.com.ua зберігає за собою право змінювати дійсні умови. Зміна умов вважатиметься дійсною після публікації на сайті і матиме відношення до угод, заключених після дати публікації;
2. Статус інтернет-магазину:
2.1.Інтернет-магазин є власністю Продавця, і призначений для дистанційного продажу товарів через мережу інтернет;
2.2.Продавець зберігає за собою право на свій власний розсуд припинити продаж товарів і надання послуг, а також регулювати доступ до придбання будь-яких товарів або послуг;
2.3. Продавець зберігає за собою право змінювати, видаляти або розміщувати в інтернет-магазині будь-яку інформацію про товари. Продавець може змінювати ціни на товари та послуги, а також може припинити функціонування або модифікувати будь-які розділи інтернет-магазину на свій власний розсуд і без попереднього попередження;
2.4. Для перегляду інформації про товари від відвідувача не вимагається особливих заходів, таких як регістрація або заключення договору на користування ресурсом інтернет-магазину;
2.5.Використання інтернет-магазину для перегляду інформації про товари і вибору товарів, а так само для оформлення замовлення є для відвідувачів безвідплатною послугою;
2.6.Операції інтернет-магазину, регулюються Договором купівлі-продажу на умовах публічної оферти. Сплативши самостійно оформлене в інтернет-магазині замовлення, Покупець отримує у власність замовлений товар на умовах Договору купівлі-продажу; 2.7. Інформація, розміщена в інтернет-магазині, є загальнодоступною, якщо інше не передбачено дійсними умовами;
2.8. Інтернет-магазин не несе відповідальності за зміст та достовірність відомостей, наданих відвідувачем при оформленні замовлення;
2.9. Інтернет-магазин має право направляти відвідувачеві по електронній пошті інформацію про розвиток інтернет-магазину
3.Статус покупця:
3.1.Покупцем є приватна особа або підприємство, що самостійно оформили замовлення на ресурсі інтернет-магазину, на умовах публічної оферти інтернет-магазину;
3.2.Факт оплати відвідувачем самостійно оформленого в інтернет-магазині замовлення означає прийняття ним умов публічної оферти інтернет-магазину, додає відвідувачеві статус Покупця і є рівносильним укладенню Договору купівлі-продажу між Продавцем і Покупцем на умовах цієї оферти
3.3.Покупець несе відповідальність за достовірність наданих при оформленні замовлення відомостей і їх чистоту від претензій третіх осіб.
4. Порядок оформлення, оплати і виконання замовлення:
4.1.Для оформлення замовлення в інтернет-магазині, відвідувач надає про себе інформацію: Прізвище,ім’я,адресу електронної пошти, телефон, реквізити для доставки; 4.2.Волевиявлення покупця здійснюється за допомогою внесення останнім відповідних даних у форму замовлення в інтернет-магазині і оплати Покупцем самостійно оформленого замовлення на умовах Договору купівлі-продажу;
4.3.Інтернет-магазин не редагує інформацію про Покупця;
4.4.Порядок оплати, термін доставки, термін виконання замовлення та інші істотні умови обумовленні в Договорі купівлі-продажу (публічній оферті інтернет-магазину).
5.Доступ до інформації про Покупця:
5.1.Інформація, надана Покупце є конфіденційною
5.2.Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно для забезпечення нормальног функціонування інтернет-магазину (наприклад, для відправки повідомлень Покупцеві про хід виконання замовлення, тощо) та у випадках, вказаних в дійсних Умовах
6.Обмежена відповідальність.
6.1. Запропоновані товари та послуги, зміст, а також послуги, що надаються через інші послуги передбачені як є і як доступно та всі гарантії, явні або неявні є запере чуваними (включаючи, але не обмежуючись відмовою від будь-яких неявних гарантій комерційної цінності і придатності для конкретної мети). Єдина і ціла максимальна відповідальність компанії з будь-якої причини, буде обмежена сумою сплаченою клієнтом для придбаних конкретних товарів та послуг. Компанія та будь-які з її партнерів, дилерів або постачальників не несуть відповідальності за будь-який непрямий, спеціальний, випадковий, або подальший збиток, (включаючи збитки в бізнесі, зменшення прибутків, судові справи, або подібні витрати та збитки), незалежно від того, що вони базувалися на порушенні контракту, порушенні гарантії, недбалості (включаючи халатність), в результаті використання продукту або послуги, або іншим способом навіть якщо заздалегідь було повідомлено про можливість такого збитку. Обмеження збитку викладені вище-фундаментальні елементи основи операції між компанією і покупцем. Цей сайт, товари та послуги не повинні розглядатися без таких обмежень. Деякі державні закони можуть бути застосовані відносно обмеження відповідальності. Будь-які можливі судові розгляди здійснюються в судах України.
7. Інше
7.1. Ця Угода повинна розглядатися в тому вигляді, як вона опублікована і повинна застосовуватися та тлумачитися відповідно до законів України. Будь-які дії Покупця, що стосується його претензій повинні вироблятися протягом шести місяців після будь-якого придбання здійсненого на Сайті або покупець повинен назавжди відмовлятися від своїх претензій. Всі дії повинні здійснюватися в рамках обмежень, викладених в Розділі 6.З міст цієї Угоди має бути викладений і зрозумілий таким чином, щоб його сенс був однаково рівнозначним для обох сторін. Якщо будь-яка з частин цієї Угоди буде визнана неправильною або нездійсненною, ця частина має бути приведена у відповідність із законом, щоб відобразити вихідні наміри та інтереси обох сторін. Інші частини повинні залишатися в повній силі та дії. У випадку, якщо що-небудь пов’язане з Сайтом або Компанією, вступає в конфлікт або протирічча з цією Угодою, дана Угода є приорітетною. Невдача Компанії в здійсненні будь-якого надання цієї Угоди Покупцеві не повинна вважатися звільненням від такого надання або звільненням від права здійснювати таке надання. Відвідувач ознайомився і визнає ці Умови до здійснення закупівель в інтернет-магазині скворушка.com.ua